İletişim Bilgileri

Adres

Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. No: 53S/1 Karatay/KONYA

Telefon

Tel: (0532) 767 43 86
Tel: (0530) 851 92 20

E-posta

Email: pazarlama@may-pack.com
Email: muhasebe@may-pack.com

İletişim Formu